За града

 

 Местоположение
Община Благоевград е разположена в Югозападна България на площ от 628 кв.км. и включва град Благоевград и прилежащите към него села. 
Територията на общината в регионален мащаб се намира в най-западната част на Рило-Родопския масив.
Самият град е разположен в непосредствена близост до югозападните склонове на Рила планина, в поречието на реките Струма и Благоевградска Бистрица.
Благоевград се намира наглавен път Е-79; на 100 км. южно от столицата София; на 20 км. от Република Македония; на 100 км. от границата с Гърция (на 250 км. от пристанищния град Солун).

Прочети още: За града

История

 
Благоприятните климатични условия спомагат за зараждащата се тракийска цивилизация тук около 3 век преди новата ера. Топлите минерални извори стават център на тракийското селище, към което по-късно се насочват римските завоеватели. Известно е името на града от онова време, а именно Скаптопара (горно пазарище), което се свързва с тракийското племе Дентелети, населявало горното поречие на река Струма. За заселването на града  се носи легенда, която разказва как

селянин намерил тук болния си кон, който оздравял от минералните извори. 

Прочети още: История