Самуилова крепост

Западно от град Петрич, в долината на река Струмешница, на 6 км. северно от с. Ключ, където планините Беласица и Огражден се доближават, се намира Самуиловата крепост. Тя е разположена в непосредствена близост до десния бряг на река Струмешница. В тази теснина цар Самуил три вала и  два рова концентрично разположени по скатовете на околността. На най-високото място на хълма е изградена дървена кула с каменни основи, от която се наблюдавала цялата отбранителна ситема.

Прочети още: Самуилова крепост