Самуилова крепост

Западно от град Петрич, в долината на река Струмешница, на 6 км. северно от с. Ключ, където планините Беласица и Огражден се доближават, се намира Самуиловата крепост. Тя е разположена в непосредствена близост до десния бряг на река Струмешница. В тази теснина цар Самуил три вала и  два рова концентрично разположени по скатовете на околността. На най-високото място на хълма е изградена дървена кула с каменни основи, от която се наблюдавала цялата отбранителна ситема.

През лятото на 1014 година византийският император Василий II навлиза с огромна войска в Ключката кория. Невъзможността да пробият отбранителната система, принуждава византийските войски да обходят Беласица и през Мътница да се озоват в гръб на българите. Изненадани, неочакващи подобна маневри, 14 хилядна войска попада в плен.
Останалите български войски, предвождани от Гаврил-Радомир, предприемат поход между Беласица и Благуш планина, нанасяйки тежко поражение на византийската войска. Убит е един от най-изтъкнатите византийски военачалници - Теофилакт Ватаният. Това до такава степен озлобява Василевса, че заповядва пленените български войници да бъдат ослепени, като на всеки 100 души оставя по един с едно око. За жестокостта си, непозната дотогава в историята, той е наречен Василий II Българоубиец. Всичко това сломява цар Самуил и той умира на 6 октомври 1014 година.

 

Samuilova k...
Samuilova krepost Samuilova krepost
Samuilova k...
Samuilova krepost Samuilova krepost
Samuilova k...
Samuilova krepost Samuilova krepost
Samuilova k...
Samuilova krepost Samuilova krepost
Samuilova k...
Samuilova krepost Samuilova krepost
Samuilova k...
Samuilova krepost Samuilova krepost
Samuilova k...
Samuilova krepost Samuilova krepost
Samuilova k...
Samuilova krepost Samuilova krepost
Samuilova k...
Samuilova krepost Samuilova krepost
Samuilova k...
Samuilova krepost Samuilova krepost
Samuilova k...
Samuilova krepost Samuilova krepost
Samuilova k...
Samuilova krepost Samuilova krepost
Samuilova k...
Samuilova krepost Samuilova krepost
Samuilova k...
Samuilova krepost Samuilova krepost
Samuilova k...
Samuilova krepost Samuilova krepost
Samuilova k...
Samuilova krepost Samuilova krepost
Samuilova k...
Samuilova krepost Samuilova krepost
Samuilova k...
Samuilova krepost Samuilova krepost
Samuilova k...
Samuilova krepost Samuilova krepost
Samuilova k...
Samuilova krepost Samuilova krepost
Samuilova k...
Samuilova krepost Samuilova krepost
Samuilova k...
Samuilova krepost Samuilova krepost
Samuilova k...
Samuilova krepost Samuilova krepost