Сандански

Общи данни:
 
Община: Сандански
Административен център: Сандански

Област: Благоевград
Площ: 998,416 km2
Население: 41 606 души
 

 

 

 

 


Населени места в общината:
Сандански (Свети Врач), Белевехчево, Бельово, Бождово, Виногради (Манджово), Вихрен (Лески), Враня, Вълково, Големи Цалим, Малки Цалим, Голешово, Горна Сушица, Горно Спанчево, Дамяница (Орман Чифлик), Дебрене, Джигурово, Долени, Златолист (Долна Сушица), Зорница (Дзивгелия), Калиманци, Катунци, Кашина, Ковачево, Кръстилци, Кърланово, Ладарево (Горно Орман), Ласкарево (Долни Орман), Лебница, Левуново (Делчево), Лехово, Лешница, Лиляново, Лозеница (Дере Мисилим), Любовище, Любовка, Мелник, Ново Делчево (Делчево),
Ново Ходжово (Орешник), Петрово, Пиперица, Пирин, Плоски, Поленица, Рожен, Склаве, Спатово, Стожа (Землище на село Лиляново), Струма, Сугарево, Хотово, Храсна, Хърсово, Черешница, Яново.


https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)


http://sandanskibg.com/

 

Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski
Sandanski
Sandanski Sandanski