Банско

Общи данни:


Община: Банско
Административен център: Банско

Област: Благоевград
Площ: 475.88 km2
Население: 12 161 души

 

 

 

 

 

 


Населени места в общината:
Банско, Гостун, Добринище, Кремен, Обидим, Места (в землището на село Обидим), Осеново, Филипово.


https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://www.bansko.bg/
 

 

Bansko
Bansko Bansko
Bansko
Bansko Bansko
Bansko
Bansko Bansko
Bansko
Bansko Bansko
Bansko
Bansko Bansko
Bansko
Bansko Bansko
Bansko
Bansko Bansko
Bansko
Bansko Bansko
Bansko
Bansko Bansko
Bansko
Bansko Bansko
Bansko
Bansko Bansko
Bansko
Bansko Bansko
Bansko
Bansko Bansko
Bansko
Bansko Bansko
Bansko
Bansko Bansko
Bansko
Bansko Bansko
Bansko
Bansko Bansko
Bansko
Bansko Bansko
Bansko
Bansko Bansko
Bansko
Bansko Bansko
Bansko
Bansko Bansko
Bansko
Bansko Bansko
Bansko
Bansko Bansko
Bansko
Bansko Bansko
Bansko
Bansko Bansko
Bansko
Bansko Bansko
Bansko
Bansko Bansko
Bansko
Bansko Bansko
Bansko
Bansko Bansko
Bansko
Bansko Bansko
Bansko
Bansko Bansko
Bansko
Bansko Bansko
Bansko
Bansko Bansko